Kontakt

Kontakt

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 552704.

Dane kontaktowe:

Adres:     ul. Prądnicka 12, 30-002 Kraków

Telefon: + 48 12 630 42 00
Fax: + 48 12 630 42 19
E-mail: info@mwfa.pl

>